Nowe regulacje dotyczące kwarantanny i testów na COVID

Nowe regulacje dotyczące kwarantanny i testów na COVID

Opublikowane zostały nowe rozporządzenia dotyczące epidemii.

Najważniejsza zmiana jest taka, że w sytuacji kiedy pacjent trafi teraz na izolację to na kwarantannę trafia każda z osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą , u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca.

Jeżeli takie osoby są zaszczepione przeciwko COVID-19 lub były poddane izolacji, przebywały w izolatorium lub w szpitalu z powodu COVID-19 (ważne do 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) to mogę zostać zwolnione z kwarantanny o ile wykonają test w kierunku SARS-CoV-2 i otrzymają wynik negatywny. 

Do tej pory te osoby były zwolnione z kwarantanny a teraz trafiają na kwarantannę ale mogą się zwolnić z kwarantanny pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Okres kwarantanny takiej osoby ulega zakończeniu od momentu wprowadzenia do systemu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzyskanego przez tę osobę.

Aby zlecić sobie i innym domownikom spełniającym powyższe warunki test na COVID-19 należy wypełnić specjalnie przygotowany formularz na stronie:  https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika

Drugim miejscem gdzie można uzyskać zlecenie na test jest Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200. 

Lekarze POZ nie wystawiają zleceń na wykonywanie testów dla domowników osoby zakażonej SARS-CoV-2.. 

Co ważne, nowe reguły nie dotyczą każdego domownika, a tylko tych, którzy są zaszczepieni lub w ciągu ostatniego pół roku chorowali (i mają wyniki wprowadzone do systemu), czyli tych, którzy dotąd nie trafiali na kwarantannę. Teraz trafią do czasu wykonania testu.

Natomiast nie testuje się osób, które nie mają wykonanego pełnego szczepienia i nie chorowały – te osoby są na kwarantannie o 7 dni dłużej niż osoba na izolacji. Mogą się zwolnić z kwarantanny po tym jak upłynie izolacja domownika i najwcześniej kolejnego dnia wykonają test PCR.

Szczepienia przeciw GRYPIE 18+

Szczepienia przeciw GRYPIE 18+

Szanowni Pacjenci!

W ramach programu przeciwdziałania grypie w sezonie grypowym 2021/2022 wszystkie osoby w wieku 18+ mogą skorzystać bezpłatnie ze szczepienia przeciw GRYPIE.

UWAGA! Przed szczepieniem należy zarejestrować się w naszej rejestracji pod numerem telefonu 413003697 

Dziecko na kwarantannie – co robić?

Dziecko na kwarantannie – co robić?

Dziecko na kwarantannie lub w izolacji. Co z zasiłkiem opiekuńczym?

Gdy dziecko jest skierowane na kwarantannę lub izolację (przez inspekcję sanitarną lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) jest ono chore – w myśl przepisów ustawy zasiłkowej. W związku z tym rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

 • dzieckiem do lat 14,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innym członkiem rodziny.

Wypełnij oświadczenie dla swojego pracodawcy

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny na kwarantannie lub w izolacji domowej (plik docx 41kb)

Pracodawca albo ZUS Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

UWAGA – warto zaznaczyć, że lekarz POZ nie wypisuje zwolnienia z pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem. 

Więcej informacji możesz znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/twoje-dziecko-zostalo-objete-kwarantanna-lub-izolacja-dowiedz-sie-jak-postepowac

 

Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19

Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19

Szanowni Pacjenci!

Wszystkie pełnoletnie osoby w pełni zaszczepione mogą umówić się na trzecią, przypominającą dawkę szczepienia przeciw COVID-19.

Od 2 listopada wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.  W naszej placówce mogą Państwo skorzystać z szczepienia dawką przypominającą szczepionką Pfizer.

Trzecia dawka szczepionki, uzupełniająca, zalecana jest osobom z niską odpornością. E-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostały osoby:

 • w trakcie leczenia przeciwnowotworowego
 • po przeszczepach narządów,  przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha)
 • z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV
 • leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
 • dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Te osoby dorosłe otrzymają szczepionkę marki Pfizer lub Moderna, a młodzież w wieku 12-17 lat szczepionkę Pfizer. Trzecia dawka może być im podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.

REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU: 413003697

Diety od NFZ

Diety od NFZ

Szanowni Pacjenci!

Zachęcamy do skorzystania i sprawdzenia diet proponowanych przez NFZ.

Diety, które są dostępne na stronie www.diety.nfz.gov.pl zostały opracowane na bazie diety DASH, która według Światowej Organizacji Zdrowia jest jedną z najzdrowszych diet na świecie!

S𝙩𝙖𝙩𝙮𝙨𝙩𝙮𝙠𝙞 𝙗𝙞𝙟𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙖𝙡𝙖𝙧𝙢.*

Polska zajmuje 5 miejsce w Europie pod względem występowania nadwagi i otyłości.

❗ 𝙏𝙮𝙟𝙚𝙢𝙮
❎ ¼ Polaków jest otyła,
❎ 66% mężczyzn i 51% kobiet ma nadwagę.
❎ nadwagę ma 26% dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, a 9% najmłodszych Polaków jest otyła.
____________________________________
𝙊𝙩𝙮ł𝙤𝙨́𝙘́ 𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖 𝙖 𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙠𝙩 𝙚𝙨𝙩𝙚𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮.

ℹ 𝘾𝙯𝙮 𝙬𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚:

🔸 otyłość brzuszna zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy typu 2.

🔸 w przypadku otyłości brzusznej tłuszcz gromadzi się nie tylko pod skórą, ale także obrasta narządy takie jak serce, wątroba i trzustka oraz mięśnie szkieletowe.

*dane Akademia NFZ