Prawa pacjenta

PACJENT MA PRAWO DO:

  • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
  • Informacji o swoim stanie zdrowia;
  • Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
  • Wyrażeniem zgody lub odmową na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
  • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
  • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
  • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  • Zgłaszania skarg i uwag;

W razie pytań, prosimy o kontakt
Z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
Ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, www.bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590
Czynna pn.-pt.: 9:00-18:00
Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.