Projekt wdrożenie e-usług w placówkach POZ

Projekt wdrożenie e-usług w placówkach POZ

NZOZ Nasza Przychodnia jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę
do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości
dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i
Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich
środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji
projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza
lub
wysłać wiadomość na adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Zasady Teleporad

Zasady Teleporad

Drodzy Pacjenci 🧡

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami Teleporad w naszej przychodni:

1.Rejestruj się tylko telefonicznie: 41-300-36-97 📞
2.Lekarz zadzwoni do Ciebie o umówionej godzinie (+/- 45 minut). Ma do wykorzystania trzy próby nawiązania połączenia, jeśli nie nawiąże kontaktu Twoim obowiązkiem jest oddzwonić do przychodni.☝️
3.Zadbaj o to by rozmowa odbyła się w komfortowych dla Ciebie warunkach.🙌
4.Przygotuj swój numer PESEL lub dziecka – może być potrzebny w celu weryfikacji.
5.Przygotuj wyniki badań, dzienniczek samokontroli lub inne dane.
6.Przygotuj coś do pisania, aby móc zanotować np. kod do e-recepty.☝️
7. Pamiętaj, że na podstawie teleporady lekarz może zdecydować o konieczności badania bezpośredniego.
8. Wszelkie zdjęcia i skany dokumentów, które dotyczą teleporady należy wysyłać na adres e-mail:
gabinet@naszaprzychodnia.eu 📱💻⌨️

Stosowanie się do powyższych zasad pomoże usprawnić nasza pracę.