E-REJESTRACJA

Instrukcja użytkowania e-rejestracji w NZOZ Nasza Przychodnia.

1. Rejestracja internetowa w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest udostępniona Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ finansowanej ze środków NFZ w NZOZ Nasza Przychodnia, zaś rejestracja internetowa jest ogólnodostępna.
2. Zalogowanie się do systemu Rejestracji Internetowej odbywa się na podstawie numeru PESEL oraz HASŁA DOSTĘPU, które pacjent otrzyma w przychodni.
3. Do wydania hasła dostępu pacjent powinien uzupełnić /uaktualnić/ dane kontaktowe (telefon, adres zamieszkania, e-mail)
4. Pacjent otrzymuje hasło wygenerowane automatycznie z programu dr Eryk przez upoważnionego pracownika Rejestracji.
5. Zmianę hasła dostępu można dokonać podczas pierwszego logowania do serwisu.
6. Hasło dostępu znane jest wyłącznie Pacjentowi lub Opiekunowi dziecka /do 18 r.ż./.
7. Zalogowanie się do Rejestracji Internetowej umożliwia zaplanowanie wizyty w przychodni, jej odwołanie, przeglądanie zaplanowanych wizyt i dostępnych terminów.

8. Rejestracja w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej drogą internetową może odbywać się wyłącznie do wybranych lekarzy oraz wskazanych terminów.
9. Zaplanowanie wizyty za pomocą Rejestracji Internetowej może dotyczyć tylko osoby zalogowanej.
10. Użytkownik korzystający z e-rejestracji ma prawo zarejestrować się tylko na jeden termin.
11. Kolejna rejestracja internetowa może nastąpić po zrealizowaniu wizyty lub po rezygnacji z wcześniejszej rejestracji.
12. Dostęp do systemu e-rejestracja przyznawany jest na czas nieokreślony.
13. W razie utraty hasła należy ponownie zgłosić się do Rejestracji NZOZ Nasza Przychodnia.
14. Prawo do rejestracji internetowej może zostać odebrane na skutek nieprzestrzegania regulaminu e-rejestracji czyli np. nie odwołanie zaplanowanej wizyty.
15. Przywrócenie prawa do rejestracji następuje po skontaktowaniu się z pracownikami rejestracji NZOZ Nasza Przychodnia.

Link do E-REJESTRACJI

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia"

Samsonów 24

26-050 Zagnańsk

Rejestracja

41 300 36 97

Godziny otwarcia pn-pt

8:00 - 18:00