Znajdź mobilny punkt pobrań

Masz objawy zakażenia i lekarz skierował Cię na test?  Zrób go w mobilnym punkcie pobrań. Wynik znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta

Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie zlecenie testu.

Na badanie:

  • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
  • przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny.

Mobilne punkty pobrań w Kielcach:

  • Szpital Kielecki, Kościuszki 25, tel. 516 150 916
  • Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45 (budynek Przychodni Sportowej przy Artwińskiego 1), tel. 501 536 501
  • Corten Medic, namiot – parking przy ul. Wesołej (obok przystanku Seminaryjska/Jana Pawła II), tel. 22 60 20 997
  • Diagnostyka Sp.z o.o., Drogosza 2, tel. 663 681 237
  • Corten Medic, Olszewskiego 21, tel. 22 60 20 997
  • Corten Medic, Legionów (obok stadionu), tel. 22 60 20 997
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, tel. 41-34-655-45 do 48

 

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#