Opublikowane zostały nowe rozporządzenia dotyczące epidemii.

Najważniejsza zmiana jest taka, że w sytuacji kiedy pacjent trafi teraz na izolację to na kwarantannę trafia każda z osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą , u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca.

Jeżeli takie osoby są zaszczepione przeciwko COVID-19 lub były poddane izolacji, przebywały w izolatorium lub w szpitalu z powodu COVID-19 (ważne do 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) to mogę zostać zwolnione z kwarantanny o ile wykonają test w kierunku SARS-CoV-2 i otrzymają wynik negatywny. 

Do tej pory te osoby były zwolnione z kwarantanny a teraz trafiają na kwarantannę ale mogą się zwolnić z kwarantanny pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Okres kwarantanny takiej osoby ulega zakończeniu od momentu wprowadzenia do systemu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzyskanego przez tę osobę.

Aby zlecić sobie i innym domownikom spełniającym powyższe warunki test na COVID-19 należy wypełnić specjalnie przygotowany formularz na stronie:  https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika

Drugim miejscem gdzie można uzyskać zlecenie na test jest Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200. 

Lekarze POZ nie wystawiają zleceń na wykonywanie testów dla domowników osoby zakażonej SARS-CoV-2.. 

Co ważne, nowe reguły nie dotyczą każdego domownika, a tylko tych, którzy są zaszczepieni lub w ciągu ostatniego pół roku chorowali (i mają wyniki wprowadzone do systemu), czyli tych, którzy dotąd nie trafiali na kwarantannę. Teraz trafią do czasu wykonania testu.

Natomiast nie testuje się osób, które nie mają wykonanego pełnego szczepienia i nie chorowały – te osoby są na kwarantannie o 7 dni dłużej niż osoba na izolacji. Mogą się zwolnić z kwarantanny po tym jak upłynie izolacja domownika i najwcześniej kolejnego dnia wykonają test PCR.