W celu zapewnienia jeszcze lepszej dostępności do rejestracji na wizytę uruchomiliśmy dla Państwa usługę internetowej rejestracji.

Aby uzyskać hasło do logowania należy zgłosić się do recepcji w Naszej Przychodni, podać swój adres e-mail i otrzymać wydruk z informacją o koncie.

Dla każdej osoby potrzebne jest indywidualne hasło! (jeden adres e-mail może być przypisany do wielu osób)

Więcej informacji tutaj: